Điều kiện xét tuyển riêng của ĐH Bách khoa, Ngoại Thương và KTQD

17:19 14/07/2016

Ba trường đại học hàng đầu Việt Nam có những điều kiện riêng khi xét tuyển đại học. Các thí sinh tham gia xét tuyển cần đạt những yêu cầu này thì mới được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học tại các trường này.

Ba trường đại học hàng đầu Việt Nam có những điều kiện riêng khi xét tuyển đại học. Các thí sinh tham gia xét tuyển cần đạt những yêu cầu này thì mới được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học tại các trường này.

Đó là các trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại Thương. Ba trường này nằm trong nhóm xét tuyển GX; tức là nhóm chỉ xét tuyển dựa trên điểm kỳ thi Quốc gia. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường thuộc nhóm này sẽ phải tuân theo phương thức xét tuyển của trường.

Trong đó, ĐH Bách Khoa yêu cầu thí sinh như sau :

   Thí sinh phải đạt đủ tiêu chuẩn tham gia xét tuyển theo quy định của bộ Giáo dục và đào tạo; đã đăng ký tham gia xét tuyển bằng điểm thi THPT, không có điểm liệt (tức là 1,0 trở xuống).

    Thí sinh muốn xét tuyển vào ĐH Bách Khoa cần có tổng điểm trung bình các môn xét tuyển trong 6 kỳ học phải đạt từ 20 điểm trở lên (Trường sẽ xét lại học bạ khi thí sinh nhập học)

    Điểm xét tính từ kết quả thi của tổ hợp môn xét tuyển không thấp hơn 6,0.

   Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ được đăng ký tối đa 2 nhóm ngành. Tức là trường sẽ không xét tuyển từng ngành riêng biệt mà sẽ xét theo các nhóm ngành. Việc phân ngành học của từng nhóm sẽ dược thực hiện sau 1 năm học đầu tiên.

   Đối với các nhóm ngành có nhiều tổ hợp môn xét tuyển, trường sẽ xét điểm chuẩn bằng nhau cho tất cả tổ hợp môn xét tuyển. Vì vậy, thí sinh nên chọn tổ hợp môn đạt được tổng điểm cao nhất.

   Đại học Kinh tế quốc dân yêu cầu điều kiện xét tuyển riêng là ba môn thi của tổ hợp xét tuyển phải cao hơn ngưỡng đầu vào quy định của bộ Giáo dục-Đào tạo ít nhất 2 điểm.

   Đại học Ngoại thương lại yêu cầu thí sinh tham gia xét tuyển phải cáo điểm trung bình học tập (điểm tổng kết) của từng năm (lưu ý) phải đạt ít nhất từ 6,5 trở lên. Ngoài ra, hạnh kiểm của từng năm học cũng phải đạt hạnh kiểm khá trở lên.

Trường sẽ quy định mức điểm đầu vào để nhận hồ sơ, thí sinh đạt yêu cầu mới được nộp hồ sơ tham gia xét tuyển đại học vào trường.

Ngoài ba trường trên, các trường thuộc nhóm GX cũng sẽ có yêu cầu xét tuyển riêng. Chúng tôi sẽ theo dõi và cập nhật sớm nhất cho các bạn.

Tin giáo dục  

Trên Facebook

Đánh giá