Hướng dẫn đăng ký học

10:23 15/01/2016

 

Bước 1: Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản.

Các khóa học nổi bật

 

Bước 2: Chọn khóa học muốn mua

Các khóa học nổi bật

 

Bước 3: Click nút "Đăng ký học"

Các khóa học nổi bật

và chọn nút "tiếp tục"

Bước 4: Thanh toán theo 4 phương thức sau:

Các khóa học nổi bật

 

Bước 5: Xem lịch học và vào học

Các khóa học nổi bật

click nút "play" để xem buổi học

Thông báo từ Schoolbus  

Trên Facebook

Đánh giá