Hướng dẫn giải bài toán về tổng tỉ và hiệu tỉ theo phương pháp lớp 5

16:15 22/06/2018

Bài toán về tổng tỉ và hiệu tỉ là bài toán phổ biến ở lớp 5. Tuy nhiên không nhiều phụ huynh biết hướng dẫn cách con cách giải phù hợp với chương trình học.

TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

 • Bước 1: Tóm tắt đề toán bằng sơ đồ đoạn thẳng (Chú ý: Vẽ các phần phải bằng nhau)
 • Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau.
 • Bước 3: Tìm giá trị một phần.

Giá trị một phần = Tổng : Tổng số phần bằng nhau.

 • Bước 4: Tìm từng số cần tìm: Số bé = Giá trị một phần × Số phần của số bé.

Số lớn = Giá trị một phần × Số phần của số lớn.

Ví dụ: Tìm số bé và số lớn biết

 • Tổng của hai số bằng 35
 • Số bé được biểu thị là 3 phần bằng nhau.
 • Số lớn được biểu thị là 4 phần bằng như thế.
 • Tổng số phần bằng nhau là 7 phần.
 • Giá trị 1 phần = Tổng : Tổng số phần bằng nhau = 35 : 7 = 5
 • Số bé = Giá trị một phần × Số phần của số bé =  5 x 3 = 15
 • Số lớn = Giá trị một phần × Số phần của số lớn = 5 x 4 = 20

TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

 • Bước 1: Tóm tắt đề toán bằng sơ đồ đoạn thẳng (Chú ý: Vẽ các phần phải bằng nhau)
 • Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau.
 • Bước 3: Tìm giá trị một phần.

Giá trị một phần = Hiệu : Hiệu số phần bằng nhau.

 • Bước 4: Tìm từng số cần tìm: Số bé = Giá trị một phần × Số phần của số bé.

Số lớn = Giá trị một phần × Số phần của số lớn.

Ví dụ: Tìm số bé và số lớn biết

 • Hiệu của hai số bằng 12
 • Số lớn được biểu thị là 4 phần bằng nhau
 • Số bé được biểu thị là 1 phần như thế.
 • Tỉ số của số lớn và số bé là 12
 • Hiệu số phần bằng nhau là 3 phần
 • Giá trị một phần = Hiệu : Hiệu số phần bằng nhau. = 12 : 3 = 4
 • Số bé = Giá trị một phần × Số phần của số bé.= 4 x 1 = 4
 • Số lớn = Giá trị một phần × Số phần của số lớn. = 4 x 4 = 16

Schoolbus luôn quan niệm rằng thầy cô giáo không những cần phải dạy tốt mà còn phải phù hợp. Mỗi học sinh sẽ thích hợp với phong cách giảng dạy của từng thầy cô khác nhau. Yêu thích đương nhiên sẽ dẫn đến hứng thú và tự giác trong học tập. Chính vì thế, học sinh có thể tham gia vào các buổi học thử hoàn toàn miễn phí trên Schoolbus cho đến khi tìm được thầy cô thích hợp cho bản thân mình. Để đăng ký học trực tuyến cho con của bạn, vui lòng tìm hiểu tại trang chủ: https://schoolbus.vn/ 

Tin giáo dục   Tin tức khác   Đề thi   Đáp án  

Trên Facebook

Đánh giá