Ngành học nào của Học viện Báo chí & Tuyên truyền được miễn học phí?

9:31 08/01/2016

Năm nay em tốt nghiệp lớp 12 và dự định học đại học. Em được biết, Học viện Báo chí & Tuyên truyền có một số ngành học, sinh viên không phải đóng học phí. Vậy đó là những ngành học nào? Ngành này có yêu cầu gì với học sinh không? (Học sinh Nguyễn Anh Tuấn, lớp 12, huyện Yên Mô, Ninh Bình).

 
 

Trả lời:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ năm 2013, sinh viên học các chuyên ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị: Triết học Mác- Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục lý luận chính trị được miễn học phí. Ngoài ra, các em có thành tích học tập cao còn được nhận học bổng.

Ngoài ra, với đặc thù là trường Đảng duy nhất trong hệ thống các trường  đại học trên cả nước, sinh viên Học viện khi ra trường, ngoài việc được nhận tấm bằng cử nhân chuyên ngành, còn được nhận Giấy chứng nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị (đối với khối lý luận chính trị) hoặc trình độ trung cấp lý luận chính trị (đối với khối báo chí truyền thông và khối các khoa học xã hội và nhân văn khác).

Khối lý luận chính trị, bao gồm các chuyên ngành: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế- chính trị, Quản lý kinh tế, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Chính trị phát triển, Chính sách công, Quản lý văn hóa tư tưởng, Quản lý xã hội, Khoa học quản lý nhà nước, Giáo dục lý luận chính trị, Văn hóa phát triển;Thông tin đối ngoại, Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế.

Thí sinh dự thi các chuyên ngành này không nói ngọng, nói lắp, không bị dị tật về ngoại hình.

Tất cả các chuyên ngành đều tuyển khối C và D1.

Ban Giáo dục

Nguồn Học viện Báo chí & Tuyên truyền

Tin giáo dục  

Trên Facebook

Đánh giá