Thiết kế ngược - Ngành nghề mới trong năm 2020

23:43 20/02/2020

Học sinh, sinh viên yêu kỹ thuật có thêm lựa chọn trong những năm tới.

Các bạn có thể tham khảo tại https://anbinh3d.com/dao-tao-cong-nghe-thiet-ke-nguoc

Tin giáo dục  

Trên Facebook

Đánh giá