Học sinh Trung Quốc đội báo để chống gian lận thi cử

14:19 04/07/2017

40 học sinh ở một trường tại An Huy (Trung Quốc) bị giáo viên buộc đội báo lên đầu trong khi làm bài kiểm tra như một hình thức chống gian lận thi cử.

Xem thêm

Trên Facebook