Gia sư Schoolbus

Nguyễn Thu Hà

 • Đánh giá
Giảng Viên Tiếng Anh các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Học phí trung bình: 100000 VND/ buổi
Ngày sinh: 01/01/1976

Giáo viên Môn Tiếng Anh tại Trường THCS Bình Minh - Thành phố Hải Dương

Kinh nghiệm giảng dạy

Giáo viên tại Trường THSC Bình Minh - Thành phố Hải Dương
15/06/2010 tới 10/12/2019

Xem thêm Rút gọn