Gia sư Schoolbus

Nguyễn Thủy

 • Đánh giá
Giảng Viên Vật Lý các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Học phí trung bình: 100000 VND/ buổi
Ngày sinh: 28/09/1998

mình đã đi gia sư được 2 năm rồi và có kinh nghiệm gia sư cho học sinh mất gốc.

Xem thêm Rút gọn