Gia sư Schoolbus

Trần Thị Soa

  • Đánh giá
Học phí trung bình: 200000 VND/ buổi
Ngày sinh: 25/09/1991

Tôi tên là Trần Thị Soa,sinh ngày : 25/09/1991. Tôi tốt nghiệp trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Bằng khá. Và Đang theo học cao học ngành giải tích trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội. Tôi đã có kinh nghệm gia sư 7 năm. Kinh nghiệm đứng lớp 1 năm. Tôi rất mong được hợp tác và giảng dạy ! 

Xem thêm Rút gọn