Gia sư Schoolbus

Nguyễn Ánh

Giảng Viên Toán các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Giảng Viên Hóa Học các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Học phí trung bình: 300000 VND/ buổi
Ngày sinh: 16/04/1998

Tôi đã có 3 năm kinh nghiệm gia sư tại nhà, gia sư toán, hóa lớp 8,9,10. 

Xem thêm Rút gọn