Trương Đức Thắng

  • Đánh giá
Giảng Viên Môn học khác

Học phí trung bình: 0 VND/ buổi

Kinh nghiệm giảng dạy

ACCA lecturer
01/08/2012 tới hiện tại

Bằng cấp, chứng chỉ

ACCA
20/03/2015tới hiện tại
CIA - Certified internal auditor
11/11/2015tới hiện tại

Xem thêm Rút gọn

Đang tải dữ liệu...

Chưa tìm thấy khóa học bạn cần? Ấn vào đây để đăng ký xếp lớp với giảng viên

Yêu cầu mở lớp