Gia sư Schoolbus

Trương Đức Thắng

Giảng Viên Môn học khác

Học phí trung bình: 0 VND/ buổi

Kinh nghiệm giảng dạy

ACCA lecturer
01/08/2012 tới hiện tại

Bằng cấp, chứng chỉ

ACCA
20/03/2015tới hiện tại
CIA - Certified internal auditor
11/11/2015tới hiện tại

Xem thêm Rút gọn