Gia sư Schoolbus

Hải Anh Hoàng

 • Đánh giá
Giảng Viên Toán học các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Giảng Viên Môn học khác các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Học phí trung bình: 120000 VND/ buổi
Ngày sinh: 13/02/1997

Em là sinh viên năm 3 trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền , đã có kinh nghiệm dạy các lớp 2 , 4 , 5. Hiện đang dạy 1 lớp lớp 4 vào thứ 2 + 3 + 6 ( 17h15- 19h15 ) vẫn còn thời gian rảnh nên muốn đăng kí. Có thể dạy vào tất cả các buổi sáng và các buổi tối còn lại.

Xem thêm Rút gọn

  Chưa tìm thấy khóa học bạn cần? Ấn vào đây để đăng ký xếp lớp với giảng viên

  Đăng ký học