Gia sư Schoolbus

Hải Anh Hoàng

 • Đánh giá
Giảng Viên Toán học các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Giảng Viên Môn học khác các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Học phí trung bình: 120000 VND/ buổi
Ngày sinh: 13/02/1997

Em là sinh viên năm 3 trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền , đã có kinh nghiệm dạy các lớp 2 , 4 , 5. Hiện đang dạy 1 lớp lớp 4 vào thứ 2 + 3 + 6 ( 17h15- 19h15 ) vẫn còn thời gian rảnh nên muốn đăng kí. Có thể dạy vào tất cả các buổi sáng và các buổi tối còn lại.

Xem thêm Rút gọn