Gia sư Schoolbus

Nguyễn Tâm

 • Tổng số khóa dạy1
 • Tổng số học sinh4
 • Đánh giá
Giảng Viên Hóa Học các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Học phí trung bình: 500 VND/ buổi
Ngày sinh: 25/06/1989

Thạc sĩ hóa học

Kinh nghiệm giảng dạy

Giáo viên tại Trường THPT Đông Tiền Hải - Thái Bình
01/09/2012 tới hiện tại
Giáo viên bộ môn Hóa tại Trường THPT Đông Tiền Hải - Thái Bình
01/09/2012 tới hiện tại

Bằng cấp, chứng chỉ

Bằng Cử Nhân Sư Phạm Hóa Học - loại Giỏi
01/09/2008tới 01/06/2012
Thạc sĩ Hóa học
01/09/2013tới 01/09/2015

Xem thêm Rút gọn