Trịnh Phát

  • Tổng số khóa dạy2
  • Tổng số học sinh151
  • Đánh giá
Giảng Viên Môn học khác

Học phí trung bình: 500 VND/ buổi
Ngày sinh: 08/01/1976

Với kinh nghiệm thực tế hơn 11 năm sử dụng Phân tích kỹ thuật trong phân tích biến động giá chứng khoán Việt Nam, tôi muốn trở thành người huấn luyện cho các nhà đầu tư chứng khoán khác những kiến thức, công cụ, phương pháp... để kinh doanh cổ phiếu.

Xem thêm Rút gọn

    Chưa tìm thấy khóa học bạn cần? Ấn vào đây để đăng ký xếp lớp với giảng viên

    Yêu cầu mở lớp