Gia sư Schoolbus

Trần Lý Huỳnh

  • Tổng số khóa dạy244
  • Tổng số học sinh1586
  • Đánh giá
Học phí trung bình: 200000 VND/ buổi

- Sinh viên Đại học Ngoại thương với 4 năm kinh nghiệm đi gia sư với thu nhập hàng ngàn USD mỗi tháng.

- Sáng lập và điều hành nền tảng dạy học trực tuyến tương tác trực tiếp đầu tiên tại Việt Nam Schoolbus.vn.

- Thông qua Schoolbus giúp đỡ hàng ngàn giáo viên và gia sư có nguồn thu nhập từ việc dạy học.

- Đã giúp hàng trăm giáo viên và gia sư có nguồn thu nhập từ 500$ đến 1000$ mỗi tháng.

- Đã có kinh nghiệm tuyển sinh 10.000 học sinh mỗi năm và quản lý trên 1000 học sinh mỗi tháng.

 

Xem thêm Rút gọn