Gia sư Schoolbus

Nguyên Liên

 • Đánh giá
Giảng Viên Văn Học các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Học phí trung bình: 300 VND/ buổi
Ngày sinh: 02/09/1985

Tôi mong muốn đuoc dạy học trên mạng để bản thân năng động hơn,đuoc kết nối và giao lưu voi các thầy cô và các e hs trên khắp đất nuoc.

Tôi mong muốn dc tham gia vào ngôi nhà chung schoolbus với phuong pháp kết hợp truyền thống và hiện đại để dc tiếp nguồn nhiệt huyết với nghề dạy học.

Kinh nghiệm giảng dạy

Giáo viên tại Thcs Đức Chính_Dong Triều_Quang Ninh
01/12/2008 tới hiện tại

Bằng cấp, chứng chỉ

Đại học sư phạm Đà Nẵng
15/08/2004tới 30/06/2008

Xem thêm Rút gọn