Gia sư Schoolbus

Nguyễn Việt Hiếu

 • Tổng số khóa dạy4
 • Tổng số học sinh8
 • Đánh giá
Giảng Viên Toán học các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Học phí trung bình: 30000 VND/ buổi
Ngày sinh: 25/05/1990

- Dạy học online mang cho học sinh kiến thức chuẩn, định hướng tương lai nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên- Dạy học bằng cả trái tim !

Xem thêm Rút gọn