Gia sư Schoolbus

Khánh Hòa Trần

 • Đánh giá
Giảng Viên Toán học các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Học phí trung bình: 200000 VND/ buổi

Là sinh viên ngành sư phạm Toán

Đã có nhiều năm kinh nghiệm về trợ giảng về toán 6,7,8,9 

Đã đứng những lớp dạy cơ bản và nâng cao với số lượng 5-10 học sinh

Xem thêm Rút gọn