Gia sư Schoolbus

Huyền Nguyễn

 • Đánh giá
Giảng Viên Toán học các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Học phí trung bình: 100000 VND/ buổi

-Là giáo viên trường Tiểu học Hải Đông - Hải Hậu - Nam Định .

-Sinh ngày 31 - 10 - 1996 . 

-Đã công tác được 2 năm .

Kinh nghiệm giảng dạy

Giáo viên tại Trường Tiểu học Hải Đông - Hải Hậu - Nam Định
01/09/2017 tới hiện tại

Bằng cấp, chứng chỉ

Bằng giỏi
01/10/2014tới 15/06/2017

Xem thêm Rút gọn