Gia sư Schoolbus

Đặng Đình Khanh

  • Tổng số khóa dạy1
  • Tổng số học sinh484
Giảng Viên Môn học khác

Học phí trung bình: 0 VND/ buổi
Ngày sinh: 20/08/1972

- Chuyên gia tư vấn và đào tạo marketing online

- CEO Công Ty Tư Vấn Đào Tạo Tiếp Thị Trực Tuyến VINA

- Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Kinh Doanh Online

 

Xem thêm Rút gọn