Gia sư Schoolbus

Bùi Duy Chuân

 • Đánh giá
Giảng Viên Toán học các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Học phí trung bình: 25000 VND/ buổi
Ngày sinh: 20/02/1978

Thạc sĩ Bùi Duy Chuân

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Đơn vị THCS Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Đã có 18 năm bồi dưỡng và ôn thi vào 10 môn toán tại Hải Dương

Xem thêm Rút gọn