Gia sư Schoolbus

Nguyễn Thị Ngát

  • Đánh giá
Học phí trung bình: 100000 VND/ buổi

       " The mediocre teacher tells.
        The good teacher explains.
The superior teacher demonstrates.
       The great teacher inspires."

Tôi rất thích câu nói này:
"Giáo viên tầm thường chỉ nói.
 Giáo viên tốt giải thích
Giáo viên chuyên nghiệp mô phỏng.
Giáo viên vĩ đại là người truyền được cảm hứng" 

Mong muốn trở thành người truyền lửa luôn thôi thúc tôi hoàn thiện bản thân để khơi nguồn sáng tạo. Bạn hãy cùng tôi mang năng lượng tích cực tới những nới chung ta đến nhé!

Xem thêm Rút gọn