Gia sư Schoolbus

Hoàng Vân

 • Đánh giá
Giảng Viên Văn Học các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Học phí trung bình: 120000 VND/ buổi
Ngày sinh: 02/09/2018

Hiện đang là sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên Truyền, khoa quan hệ quốc tế. Từng học 7 năm chuyên văn và đạt nhiều giải thường HSG Văn các cấp. 

Đã có kinh nghiệm dạy gia sư 2 năm và được đào tạo các khóa về ngôn ngữ nhằm đảm bảo khả năng truyền đạt và giao tiếp tốt đến học sinh

Kinh nghiệm giảng dạy

Gia sư
01/06/2015 tới 25/10/2018

Bằng cấp, chứng chỉ

Sinh viên năm 3 học viện Báo chí và tuyên truyền
01/09/2016tới hiện tại

Xem thêm Rút gọn