Gia sư Schoolbus

Thu Nguyễn

 • Đánh giá
Giảng Viên Toán học các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Học phí trung bình: 150000 VND/ buổi
Ngày sinh: 14/10/1997

Sinh viên năm 4 trường đại học sư phạm Thái Nguyên.

Đã có kinh nghiệm dạy gia sư

Xem thêm Rút gọn