Gia sư Schoolbus

Vũ Thanh Tùng

 • Tổng số khóa dạy1
 • Đánh giá
Giảng Viên Hóa Học các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Giảng Viên Toán các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Học phí trung bình: 200000 VND/ buổi
Ngày sinh: 22/11/1992

Họ tên: Vũ Thanh Tùng
Đơn vị: Khoa Hóa Học - ĐHQGHN
Nơi công tác: GV Hoccungthukhoa.vn & Loga.vn
Thành tích: Á khoa ĐH KHTN 2010. HSG cấp tỉnh môn Hóa Học 9,12.

Xem thêm Rút gọn

  Chưa tìm thấy khóa học bạn cần? Ấn vào đây để đăng ký xếp lớp với giảng viên

  Đăng ký học