Yêu cầu mở lớp

Trà My Mai

 • Đánh giá
Giảng Viên Môn học khác các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Học phí trung bình: 300 VND/ buổi
Ngày sinh: 02/12/1994

Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Học viện Ngoại Giao Việt Nam.
IELTS 8.0 (writing 7.5)
Kinh nghiệm:  
+ dạy các bạn beginner đạt band điểm writing từ 4.5-6.0

+ dạy kèm 1-1 kỹ năng Speaking, Listening và Reading
+ dạy giao tiếp tiếng Anh căn bản
+ dạy ngữ pháp cơ bản

Đảm bảo đầu ra cho các bạn beginner đạt 4.5-6.5 điểm Viết.

 

 

Kinh nghiệm giảng dạy

Giáo viên Part-time tại Sunrise Vietnam
15/03/2016 tới 01/06/2016

Bằng cấp, chứng chỉ

Đại học
20/06/2012tới 28/06/2016
IELTS
12/12/2015tới 12/12/2017

Xem thêm Rút gọn

Trà My Mai chưa tạo khóa học nào.

Chưa tìm thấy khóa học bạn cần? Ấn vào đây để đăng ký xếp lớp với giảng viên

Yêu cầu mở lớp