Gia sư Schoolbus

Trà My Mai

Giảng Viên Môn học khác các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Học phí trung bình: 300 VND/ buổi
Ngày sinh: 02/12/1994

Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Học viện Ngoại Giao Việt Nam.
IELTS 8.0 (writing 7.5)
Kinh nghiệm:  
+ dạy các bạn beginner đạt band điểm writing từ 4.5-6.0

+ dạy kèm 1-1 kỹ năng Speaking, Listening và Reading
+ dạy giao tiếp tiếng Anh căn bản
+ dạy ngữ pháp cơ bản

Đảm bảo đầu ra cho các bạn beginner đạt 4.5-6.5 điểm Viết.

 

 

Kinh nghiệm giảng dạy

Giáo viên Part-time tại Sunrise Vietnam
15/03/2016 tới 01/06/2016

Bằng cấp, chứng chỉ

Đại học
20/06/2012tới 28/06/2016
IELTS
12/12/2015tới 12/12/2017

Xem thêm Rút gọn