Gia sư Schoolbus

Hien Pham Thi Minh

 • Đánh giá
Giảng Viên Văn Học các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Học phí trung bình: 150000 VND/ buổi
Ngày sinh: 21/05/1981

Có kinh nghiệm 10 năm giảng dạy,  kinh nghiệm dạy ngữ văn 9 và ôn thi vào lớp 10. Có kinh nghiệm ôn đội tuyển học sinh giỏi môn  văn,  nhiều năm có học sinh giỏi cấp huyện 

 

Xem thêm Rút gọn