Nguyễn Quốc Chí

  • Tổng số khóa dạy4
  • Tổng số học sinh1750
  • Đánh giá
Giảng Viên Toán học các lớp
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

Học phí trung bình: 50000 VND/ buổi

- Là một trong số những giáo viên trẻ xuất sắc nhất hiện nay với số lượng học sinh theo học ở các lớp vô cùng đông đảo

- Trẻ trung , nhiệt huyết , sáng tạo , thân thiện.

- Thật khó tìm được bài giảng nào đơn giản , dễ hiểu , tiếp cận 1 cách logic , đơn giản như của thầy

Xem thêm Rút gọn