Đây là Admin

  • Tổng số khóa dạy2
  • Tổng số học sinh2
  • Đánh giá
Ngày sinh: 06/07/2015

Young & wild & free

Kinh nghiệm giảng dạy

Toán Tiếng Việt và Toán tiếng Anh cấp Tiểu học tại Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
01/08/2009 tới hiện tại
Giảng viên đồ họa tại Viện CNTT Itplus Academy ĐH Quốc Gia HN
06/04/2015 tới hiện tại
Giảng viên đồ họa tại Trung tâm đào tạo Vietpro Education
01/07/2014 tới 01/07/2015
Trưởng bộ môn thiết kế đồ họa tại Trường ĐH FPT, FPT Polytechnic
09/05/2011 tới 21/07/2014
Giáo sư (Giáo viên + Kỹ sư) tại Tự do
07/04/2014 tới 07/04/2016
Giáo viên tại Tại nhà
01/07/2007 tới 13/04/2016
Giang vien tại DHSP
01/01/2011 tới 07/04/2016
Giảng Viên tại Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội
01/12/2012 tới 31/12/2015
Giáo Viên tại Lớp học Tại nhà
01/12/2011 tới hiện tại

Bằng cấp, chứng chỉ

Kỹ sư xây dựng tại Trường Đại Học Xây Dựng
07/04/2007tới 07/04/2011
Đại học dược
05/09/2008tới 22/07/2013

Xem thêm Rút gọn

    Chưa tìm thấy khóa học bạn cần? Ấn vào đây để đăng ký xếp lớp với giảng viên

    Đăng ký học