Đây là Admin

  • Tổng số khóa dạy1
  • Tổng số học sinh35
  • Đánh giá
Ngày sinh: 06/07/2015

Young & wild & free

Kinh nghiệm giảng dạy

Toán Tiếng Việt và Toán tiếng Anh cấp Tiểu học tại Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
01/08/2009 tới hiện tại
Giảng viên đồ họa tại Viện CNTT Itplus Academy ĐH Quốc Gia HN
06/04/2015 tới hiện tại
Giảng viên đồ họa tại Trung tâm đào tạo Vietpro Education
01/07/2014 tới 01/07/2015
Trưởng bộ môn thiết kế đồ họa tại Trường ĐH FPT, FPT Polytechnic
09/05/2011 tới 21/07/2014
Giáo sư (Giáo viên + Kỹ sư) tại Tự do
07/04/2014 tới 07/04/2016
Giáo viên tại Tại nhà
01/07/2007 tới 13/04/2016
Giang vien tại DHSP
01/01/2011 tới 07/04/2016

Bằng cấp, chứng chỉ

Kỹ sư xây dựng tại Trường Đại Học Xây Dựng
07/04/2007tới 07/04/2011
Đại học dược
05/09/2008tới 22/07/2013

Xem thêm Rút gọn

Đang tải dữ liệu...

Chưa tìm thấy khóa học bạn cần? Ấn vào đây để đăng ký xếp lớp với giảng viên

Yêu cầu mở lớp