Gia sư Schoolbus

Nguyễn Bích Ngọc

 • Đánh giá
Giảng Viên Vật Lý các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Học phí trung bình: 150000 VND/ buổi
Ngày sinh: 12/02/1995

Là một giáo viên trẻ năng động, thân thiện, có kinh nghiệm giảng dạy và gia sư.

Xem thêm Rút gọn