Gia sư Schoolbus

NGUYỄN HẬU

 • Đánh giá
Giảng Viên Toán các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Giảng Viên Vật Lý các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Giảng Viên Hóa Học các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Học phí trung bình: 100000 VND/ buổi
Ngày sinh: 10/06/1992

-Là 1 người thầy dạy học với phương trâm dạy học bằng tâm 

-Luôn sát sao theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh 

-Chia sẻ quan tâm giúp hoc sinh tiến bộ 

-Luôn cam kết chất lượng 

Xem thêm Rút gọn