Gia sư Schoolbus

Ngọc Long Phan

 • Đánh giá
Giảng Viên Toán học các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Giảng Viên Tiếng Anh các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Học phí trung bình: 150000 VND/ buổi

Sinh viên học viện ngoại giao. Có nhiều kinh nghiệm gia sư 1:1.
Gia sư môn: Toán cấp 2+ Tiếng Anh ngữ pháp và giao tiếp cơ bản.

Xem thêm Rút gọn