Gia sư Schoolbus

Huỳnh Việt Tùng

 • Đánh giá
Giảng Viên Toán học các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Giảng Viên Vật Lý các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Giảng Viên Hóa Học các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Giảng Viên Môn học khác

Giảng Viên Ôn thi đại học các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Học phí trung bình: 0 VND/ buổi
Ngày sinh: 02/02/1991

1. Giảng dạy, nghiên cứu chương trình các bộ môn khoa học tự nhiên.

2. Hướng dẫn chỉ đạo các môn nghệ thuật và STEM 

3. Giảng dạy các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học như E-learning, Stem, thiết kế thí nghiệm ảo và đồ họa nâng cao

4. giảng dạy, biên tập video và các phần mềm ứng dụng liên quan

Kinh nghiệm giảng dạy

Giảng viên, nghiên cứu viên, phó trưởng phòng tại Đại học Sư phạm Hà Nội
31/10/2014 tới hiện tại

Bằng cấp, chứng chỉ

Thạc sĩ Di truyền học
31/10/2014tới hiện tại

Xem thêm Rút gọn

  Chưa tìm thấy khóa học bạn cần? Ấn vào đây để đăng ký xếp lớp với giảng viên

  Đăng ký học