Yêu cầu mở lớp

Vũ Gia Sang

  • Đánh giá
Giảng Viên Môn học khác

Học phí trung bình: 0 VND/ buổi
Ngày sinh: 10/12/1984

Chuyên đào tạo kế toán thực tế

Kinh nghiệm giảng dạy

Giám Đốc tại Công ty TNHH tư vấn quản lý doanh nghiệp Kinh Bắc
11/11/2011 tới hiện tại

Bằng cấp, chứng chỉ

Cử nhân kế toán
10/09/2008tới 10/09/2012

Xem thêm Rút gọn

Vũ Gia Sang chưa tạo khóa học nào.

Chưa tìm thấy khóa học bạn cần? Ấn vào đây để đăng ký xếp lớp với giảng viên

Yêu cầu mở lớp