Gia sư Schoolbus

Vũ Gia Sang

Giảng Viên Môn học khác

Học phí trung bình: 0 VND/ buổi
Ngày sinh: 10/12/1984

Chuyên đào tạo kế toán thực tế

Kinh nghiệm giảng dạy

Giám Đốc tại Công ty TNHH tư vấn quản lý doanh nghiệp Kinh Bắc
11/11/2011 tới hiện tại

Bằng cấp, chứng chỉ

Cử nhân kế toán
10/09/2008tới 10/09/2012

Xem thêm Rút gọn