Gia sư Schoolbus

Nguyễn Thị Thu

 • Đánh giá
Giảng Viên Toán các lớp
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Học phí trung bình: 100000 VND/ buổi
Ngày sinh: 25/08/1972

Giáo viên tiểu học tại Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Kinh nghiệm dạy học : 25 năm ( chuyên dạy lớp 4 + 5  và bồi dưỡng học sinh giỏi lơp 4+ 5 )

Danh hiệu thi đua đã đạt được : Nhiều năm là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố , chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh.

Có nhiều học sinh đạt giải nhất, nhì các kỳ thi các cấp và nhiều học sinh đạt huy chương vàng, huy chương bạc toàn quốc. 

 

 

Xem thêm Rút gọn