Gia sư Schoolbus

Nguyen Ha

  • Đánh giá
Ngày sinh: 18/01/1986

Hiện tại tôi là giảng viên toán tại trường cao đẳng xây dựng nam định. 

Tôi có thể giảng dạy môn toán cho các lớp học sinh từ lớp 1-12

Xem thêm Rút gọn

    Chưa tìm thấy khóa học bạn cần? Ấn vào đây để đăng ký xếp lớp với giảng viên

    Đăng ký học